TỰ GIỚI THIỆU

Từ từ gùi bít he! heheheheh.

Bạn bè Tất cả

 • monsterrrousmonsterrrous
 • yukianhyukianh
 • lonelynightlonelynight
 • canoccanoc
 • kil2bkilkil2bkil
 • judazjudaz

LƯU BÚT

 • hokhoa142 February 24, 2008, 5:46 pm
  hokhoa142
  http://www.zidean.com/d/50582
  mới tập chơi photo , cho mình 1 chút cm nha ! thanks
 • dshungnv September 28, 2007, 3:38 am
  dshungnv
  chúc cuối tuần dzui dzẻ hen! bữa nay thứ 6 rồi cuối tuần sắp đến chúc luôn! tiện thể thăm hỏi mọi người và tục lệ thường có của dshung này ngày xưa!!
 • vothuong March 22, 2007, 6:13 am
  vothuong
  lau lau ve tham nha, heheh, nha van the, bui bam va hoang so..
Xem tất cả